MÁME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY. PROSÍM PŘEJDĚTE NA www.baneta.cz

Děkujeme za pochopení. 

 

 HIPOTERAPIE 

 

    Hipoterapie, nebo-li léčebné ježdění na koni, patří u nás mezi nové přístupy v léčbě o fyzicky a psychicky nemocné. Jedná se o komplexní formu terapie využívající koně jako léčebného prostředku. Podstatou léčby je využití přirozeného pohybu koně s jeho typickým krokovým mechanismem, kterému se klient přizpůsobuje.

 

PŘI HIPOTERAPII DOCHÁZÍ K

 

 • rytmizaci pohybu
 • koordinaci pohybu
 • úpravě pohybových stereotypů
 • reedukaci chůze
 • zlepšení rovnováhy
 • úpravě svalové dysbalance
 • zapojení hlubokého stabilizačního systému
 • úpravě pohybové asymetrie
 • zvýšení emočního vztahu ke cvičení
 • zlepšení vitální kapacity plic
 • prevenci civilizačních chorob fyzického a psychického charakteru

   

 

PRINCIP HIPOTERAPIE

 

    Během hipoterapie dochází ke cvičení na balanční ploše, kterou tvoří hřbet koně pohybující se rytmicky ve třech rovinách, plus směrem vpřed. Dochází k ovlivnění centrálního nervového systému přes periferii, stejně jako je tomu u Bobathovi a Vojtovi metody.

     Nejedná se o jezdectví. Klient je na koni z hlediska jeho ovládání pasivní. Léčba je prováděna fyzioterpeutem, který absolvoval kurz Speciální příprava pro hiporehabilitaci. Pro každého pacienta je nutné stanovit individuální léčebný plán s daným cílem terapie. Obvyklá délka terapeutické jednotky činí 20 minut. Důležitá je pravidelnost a frekvence nejméně jednou týdně, nejlépe dlouhodobě. 

  

 INDIKACE

 

 •  dětská mozková obrna
 •  roztroušená skleróza mozkomíšní
 •  centrální mozkové příhody
 •  Downův syndrom
 •  vadné držení těla
 •  astma bronchiale
 •  skoliózy
 •  vertebrogenní algický syndrom
 •  senzomotorické postižení a další, které jsou spojeny s poruchou pohybového aparátu, koordinace a rovnováhy.
 •  funkční ženská sterilita
 •  smyslová postižení
 •  degenerativní nerovová postižení  


 

 

Kontakt

Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta

oshbaneta@seznam.cz

Sídlo: Zahradní 41, Svitavy, 56802

Provozovna: Stáj Pucher, Janov u Litomyšle 61, 569 55

IČO 27047784

Mgr. Hana Onderková 736/157794

Vyhledávání

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode